Terapeuterna

Vi erbjuder psykoterapi, handledning och utbildning. Psykoterapi kan ske individuellt, med familjer/par eller grupper. Det kan handla om kortare eller längre behandlingskontakter. Välkommen att ta kontakt.

Anita Korall

Leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, specialitet psykiatri, avtal med Region Skåne PDT. Läs mer...

anita-korall-150x150

Jag är van att arbeta i både kortare och längre terapier beroende på problematik och behov. Det kan vara en livskris, utmattningssyndrom, mobbing, sorg, ätstörningsproblematik, posttraumatisk stress utifrån tidiga upplevelser med t ex övergrepp, övergivenhet, förälder med
psykisk sjukdom eller alkoholproblem mm, samt psykossjukdom. Med andra ord: Du kommer till mig med något som påverkar dig i ditt dagliga liv och vårt mål ska vara att du ska kunna säga att så var det en gång men det påverkar mig inte längre i mitt dagliga liv.

Välkommen att ta kontakt med mig! anita.korall@telia.com
0705 26 12 13


Annica Hjertqvist

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi (UHÄ), specialist i klinisk psykologi. Läs mer...

Annica-150x150

Välkommen att läsa om mig och min verksamhet på www.annicahjertqvist.se
Kontakta mig gärna via mail annica@annicahjertqvist.se och mobil 0761-735 083


Birgitta Persson

Socionom, leg psykoterapeut, auktoriserad familjerådgivare, handledare UHÄ. Läs mer...

Microsoft Word - Till hemsidan.docx

Med fokus på relationer och samspel

Jag erbjuder psykoterapi för enskilda, par och familjer samt handledning individuellt eller i grupp. Jag har lång erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete och psykoterapi, framförallt från mina många år som familjerådgivare och parterapeut. Sedan flera år handleder jag personalgrupper inom ett flertal verksamhetsområden i kommuner och landsting. Jag har avtal med kommunförbundet Skåne avseende handledning.

För mer information om mig och min verksamhet se www.presam.se

Välkommen att kontakta mig på mail: birgitta.presam@gmail.com
eller tel 070-2200910


Eva Quilisch

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi. Avtal med Region Skåne PDT Läs mer...

bild-hemsidan-2

Jag är leg psykolog/ leg psykoterapeut med en vidareutbildning i klinisk hypnos. Jag har även en mångårig erfarenhet av meditation och mindfulnessträning. Min yrkeserfarenhet är bred och jag har arbetat inom öppen- och slutenvårdspsykiatrin, inom företagshälsovård, samt inom primärvård. Sedan flera år tillbaka är jag privatpraktiserande och arbetar huvudsakligen med individuell psykoterapi.

Mitt psykoterapeutiska arbete är integrativt, främst format av psykodynamisk och existentiell psykoterapitradition. Det väsentliga för mig är att möta dig som en hel människa, där både nutid och dåtid är viktiga dimensioner för att kunna känna meningsfulla sammanhang och för att uppnå en fördjupad förståelse av dig själv och din omvärld.

Välkommen att kontakta mig via mail: evaquilisch@expirapsykoterapi.se
eller telefon: 0704 573985


Maria Skogsberg

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad handledare i psykoterapiLäs mer...

Maria Skogsberg

Hos mig kan du i lugn och ro få möjlighet att landa och få hjälp att förstå dig själv. Psykoterapi är ett arbete vi gör tillsammans. Det kan exempelvis innebära att ta sig igenom en kris, bearbeta svåra eller bortträngda upplevelser och känslor, förstå sina relationer och/eller hitta nya sätt att förhålla sig till livet. Ibland vet man varför man mår dåligt, ibland inte, därför är psykoterapin en resa som anpassas efter den du är och där du befinner dig just nu. Jag erbjuder även handledning/konsultation. Du kontaktar mig via mail; maria.skogsberg@petripsykoterapigrupp.se eller tel: 0739414175

För mer information om Maria se Petri psykoterapigrupp.


Marija Petersson

Leg. psykoterapeut, socionom och handledare i psykoterapi. Läs mer...

marija-ny

Jag är legitimerad psykoterapeut och socionom med lång erfarenhet av behandlingsarbete och psykoterapi. Jag erbjuder även handledning/konsultation. I psykodynamisk terapi kan du och jag samtala i en trygg och tillitsfull miljö. Förtroliga samtal kan hjälpa om du hamnat i en livskris eller fastnat i ett problematiskt livsmönster. Kanske är du nedstämd eller deprimerad, känner oro eller ångest, sover dåligt eller har problem med relationer. Det kan också vara så att du vill förstå dig själv bättre och känna mer mening i livet. Tillsammans kan vi genom terapin utforska och bearbeta dina tankar och känslor, vilket ger dig ett bättre mående.

Välkommen att ta kontakt på mobil 0768-909012 eller mail marija.petersson@petripsykoterapigrupp.se

För mer information om Marija se Petri psykoterapigrupp.


Pilka Herner

Leg. psykoterapeut, speciallärare, PDT, KBT, IPT, symboldramaterapeut. Läs mer...

Pilka Herner

Jag är legitimerad psykoterapeut med många års kvalificerad erfarenhet. Mitt arbete vilar på psykodynamisk grund.
Jag erbjuder psykoterapi för enskilda, par och familjer. Förutom psykodynamisk psykoterapi (PDT) arbetar jag med kortare kognitiv terapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) och symboldrama, en visualiseringsmetod.
Välkommen att kontakta mig om du/ni har problem som är svåra att komma tillrätta med på egen hand. Tillsammans kommer vi fram till vilket arbetssätt som passar just dig/er problematik.
För mer information se min hemsida:
www.pilkaherner.se


Ulla Carnehult Lindberg

Socionom, leg. psykoterapeut, familjeterapeut, lärare och handledare i psykoterapi UHÄ. Läs mer...

Ulla Carnehult Lindberg

Jag är leg. psykoterapeut och socionom med systemisk, familjeterapeutisk inriktning, utbildad i EFT, en strukturerad väldokumenterad korttidsterapi för par med bas i anknytningsteorin och i IPT, Interpersonell Psykoterapi, en terapiform med starkt fokus på våra relationer och som visat goda resultat vid depression och jag är handledare och lärare i psykoterapi, UHÄ.
Sedan slutet av 80 talet har jag arbetat som terapeut framförallt med ungdomar och vuxna och deras familjer och från 2006 har jag erbjudit psykoterapi i privat praktik och tagit emot enskilda, par och familjer. Jag har mångårig erfarenhet av att handleda och utbilda personalgrupper inom socialtjänst, skola, sjukvård mm och har handledningsavtal med kommunförbundet Skåne.

www.ul-psykoterapi.se

vatten1